Zabytki miejscowości dolnośląskich
l i t e r a   NNaborów - d. woj.wrocławskie
- Kościół filialny Św. Anny, wzniesiony w XV w., przebudowany Ok. 1726 r., restaurowany w XIX w. Prostokątna nawa o konstrukcji szkieletowej przechodzi w węższe, trójbocznie zakończone, murowane prezbiterium z zewnętrznymi skarpami. Wyposażenie wnętrza skromne, pochodzi z pocz. XVIII w.

Naratów - d. woj.leszczyńskie
- Dwór barokowy, wzniesiony ok. 1735 r., przebudowany i powiększony o wieżę ok. 1900 r., remontowany w 1965 r. Murowany, założony na prostokącie, jednopiętrowy, dwutraktowy, nakryty łamanym dachem. Elewację frontową akcentuje na osi ujęty pilastrami portal z datą 1735.

Nasławice - d. woj.wrocławskie
- Kościół parafialny Św. Józefa, barokowy, wzniesiony w 1728 r., rozbudowany w 1766 r., powiększony o wieżę w 1859 r., pierwotnie jako kościół ewangelicki. Murowany, założony na prostokącie, z niewielkimi ryzalitami na dłuższych elewacjach, z dostawioną czworoboczną wieżą. We wnętrzu zachowało się siedem gotyckich rzeźb świętych z ok. 1500 r. oraz trzy ołtarze, barokowe, z XVIII w.
- Ruiny kościoła pierwotnie parafialnego, wzmiankowanego w 1335 r., wzniesionego w XV w., przebudowanego w 1796 r. Był to obiekt orientowany, murowany, jednonawowy, z wieżą od zachodu, z prostokątnym prezbiterium pierwotnie sklepionym krzyżowo. We wnętrzu fragmenty polichromii z XV w. i przyścienne sakramentarium z piaskowca.

Nawojów Łużycki - d. woj.jeleniogórskie
- Dwór i kościół filialny MB Szkaplerznej, wzniesiony pierwotnie w latach 1570-1571, rozbudowany w XVIII w., poważnie zniszczony w 1945 r., wstępnie zabezpieczony w 1958 r., odbudowany w latach 1966-1968. Całość założenia składa się z dwóch skrzydeł ustawionych pod kątem prostym. Od strony dziedzińca zachowały się dwukondygnacjowe, renesansowe krużganki, wsparte dołem na toskańskich, a górą na jońskich kolumnach, o nieco przysadzistych proporcjach. Bogate zwieńczenie górnego piętra ozdabiają herby i kariatydy.

Niedów - d. woj.jeleniogórskie
- Kościół filialny MB Anielskiej, wzmiankowany w 1346 r., wzniesiony w XV w., powiększony o loże kolatorskie w 1721 r., wykonane wg projektu J. S. Hammera z Drezna, a ozdobione stiukami przez G. B. Marche z Lubania. Kościół założony jest na czworoboku z wydzielonym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, dwiema lożami od południa i północy, z czworoboczmą wieżą od zachodu. We wnętrzu organy, ambona i ołtarz z ok. 1728 r., w lożach kaflowe piece z XVIII w., a na zewnątrz dwanaście kamiennych epitafiów i płyt nagrobnych z XVI-XVIII w.

Niedźwiednik - d. woj.wałbrzyskie
- Kościół parafialny Św. Jana Ewangelisty, wzmiankowany w 1318 r., obecny powstał przez rozbudowę w 1662 r. świątyni średniowiecznej, powiększony w 1726 r. o kaplicę, restaurowany w 1875 i 1884 r. Orientowany, murowany, jednonawowy, z wieżą od zachodu, o wnętrzu nakrytym sklepieniem kolebkowym na gurtach. Zachowane wyposażenie barokowe pochodzi z XVIII w.

Niedźwiedź - d. woj.wałbrzyskie
- Kościół parafialny Świętych Szymona i Tadeusza, wzmiankowany w 1356 r. Obecny klasycystyczny wzniesiony w 1823 r. Murowany, jednonawowy, z węższym prezbiterium zakończonym spłaszczoną, półkolistą absydą, z wieżą od zachodu, o wnętrzu nakrytym sklepieniem kolebkowym z lunetami.

Niedźwiedzica - d. woj.wałbrzyskie
- Kościół filialny Św. Rodziny, wzniesiony ok. 1600 r., częściowo przebudowamy w 1704 r., restaurowany w 1870 i 1964 r. Murowany, prostokątny, z dobudowaną zakrystią i sklepioną kruchtą, nakryty wysokim dachem z wysmukłą sygnaturką. We wnętrzu gotycki rzeźbiony tryptyk z ok. 1510 r., dwa kamiennie portale z ok. 1520 r., malowany, kasetonowy strop, ambona, empory i stalle z ok. 1600 r., oraz szereg płyt nagrobnych z XVII i XVIII w.
- Przy drodze kamienny krzyż pokutniczy.

Niedźwiedzice - d. woj.legnickie
- Kościół filialny Św. Antoniego Padewskiego, wzmiankowany w 1335 r. Obecny wzniesiony w pocz. XVI w., restaurowany w 1820 i 1913 r. (m.in. wieża), remontowany w latach 1939-1940. Orientowany, murowany, jednonawowy, z wieżą od północy, z węższym zakończonym trójbocznie prezbiterium. We wnętrzu późnogotycki tryptyk z 1494 r. ze sceną Zdjęcia z Krzyża, ambona z końca XVI w. oraz szereg renesansowych nagrobków rodziny Bożywojów.

Nielubia - d. woj.legnickie
- Kościół filialny Św. Michała, gotycki, wzniesiony w XIV w., powiększony o wieżę w XV w., częściowo przebudowany w 1711 r., remontowany w końcu XIX w. Orientowany, murowany z kamienia i cegły, jednonawowy z kwadratowym prezbiterium i wieżą od zachodu, ozdobiony bogatym sterczynowym szczytem wschodnim, nakryty jest dachami dwuspadowymi. Wnętrze prezbiterium nakrywa sklepienie krzyżowo-żebrowe, nawę zaś kolebka z lunetami. Wyposażenie barokowe pochodzi z 1. poł. XVII w.

Niemcza - d. woj.wałbrzyskie
- Ślady osadnictwa występują na tym terenie już w VIII w. Gród był tu już w X w. i za czasów panowania Bolesława Chrobrego w 1017 r. był bezskutecznie oblegany przez Niemców pod wodzą cesarza Hemryka II (ślady i fragmenty drewniano-ziemnych konstrukcji owego grodu odkryte zostały w trakcie badań prowadzanych od 1950 r.). Początki układu miejskiego sięgają XII w., kiedy to poniżej grodu rozwinęła się osada służebna. Prawo miejskie (średzkie) otrzymała Niemcza ok. 1282 r., a kościół parafialny założono tu w latach 1295-1296. Pierwotne fortyfikacje miejskie zostały zniszczone w czasie walk z husytami w 1434 r.; obwarowania obecne pochodzą z 1470 r. Miasto, o charakterze rolniczo-rzemieślniczym, ulegało wielokrotnie pożarom, które zniszczyły prawie wszystkie obiekty zabytkowe. Ponieważ nie posiadało ono nigdy trwałego zaplecza gospodarczego, obszar jego do chwili obecnej niewiele powiększył się w stosunku do średniowiecznej lokacji.
- Zamek położony jest na wyniosłym, cyplu na terenie pierwotnego grodu obronnego. Średniowieczny zamek murowany został zniszczony przez husytów w latach 1429-1434. Odbudowy jego dokonano ok. 1585 r. pod kierunkiem Bernarda Niurona i Hansa Lugano. Spalony w 1735 r., został gruntownie przebudowany w 1830 r., a następnie odbudowany w latach 1961-1964 po zniszczeniach wojennych w 1945 r. Stanowi on obecnie zespół budynków murowanych, dwukondygnacjowych dwoma skrzydłami otaczających wewnętrzny dziedziniec, którego część południową zajmowała kaplica Św. Jadwigi. Elewacje skrzydła wschodniego pokrywa dekoracja sgraffitowa o motywach geometrycznych.
- Pierwotna kaplica zamkowa wymieniana była już w 1288 r. jako kaplica Św. Piotra. Ustąpiła ona miejsca kościołowi Św. Jadwigi zbudowanemu na przełomie XIV i XV w., a następnie zniszczonemu w czasie pożaru w 1753 r. Odbudowana wkrótce, mimo prac zabezpieczających w 1927 i 1964 r. wskutek poważnych zmian geologicznych stoku wzgórza ukgła rozbiórce w 1970 r. przy zachowamiu jedynie rzutu poziomego. Była to budowla murowana, jednonawowa, nakryta sklepieniem kolebkowym oraz dachem dwuspadowym zwieńczonym sygnaturką.
- Mury miejskie wzniesione zostały w 1. poł. XV w. (po 1430 r.) i zachowane są prawie na całym historycznym przebiegu, ostatnio zabezpieczone w 1966 r. Budowane z kamienia łamanego, posiadały dwie bramy: Górną, z której zachował się fragment gardzieli, półokrągła basteja z podwójnym pasem murów, oraz Dolną obok zamku, poważnie zrekonstruowaną w początkach XX w.

Niemil - d. woj.wrocławskie
- Kościół parafialny Św. Katarzyny, wzmiankowany w 1303 r., obecny renesansowy wzniesiono w 1557 r., przebudowano w 1607 r., restaurowano w pocz. XX w., a remontowano w 1962 r. Orientowany, murowany, jednonawowy z węższym trójbocznie zakończonym prezbiterium, z wieżą od zachodu, o wnętrzu nakrytym sklepieniem kolebkowym z dekoracją stiukową. Wypsażenie późnobarokowe, pochodzi z 1. poł. XVIII w.

Niemojów - d. woj.wałbrzyskie
- Ruiny dworu wzniesionego w 1573 r. gruntownie przebudowanego w 1764 r., zniszczonego w 1945 r. Całość o układzie nieregularnym, dwu- i trzykondygnacjowa, zachowała część sklepionych pomieszczeń na parterze.
- Kościół filialny Nawiedzenia NMP, wymieniany jako istniejący w 1597 r., przebudowany w 1716 r., restaurowany w pocz. XX w. Salowy z wieżą od zachodu wprowadzoną do wnętrza nawy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium nakrytym sklepieniem kolebkowym. We wnętrzu kamienna chrzcielnica z XVI w., barokowy ołtarz główny z 1. poł. XVIII w. oraz w zakrystii dwie monstrancje i dwa kielichy barokowe z 2. poł. XVIII w.

Niemstów - d. woj.legnickie
- Kościół filialny Św. Antoniego, wzmiankowany w 1376 r. Obecny gotycko-barokowy wzniesiony został w końcu XIV w., przebudowany w 1. poł. XVIII w., restaurowany w 2. pół, XIX w. Orientowany, murowany, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, o wnętrzu nakrytym sklepieniami, kolebkowym z lunetami, z czworoboczną wieżą od południa. We wnętrzu gotyckie, kamienne sakramentarium przyścienne, szereg renesansowych i barokowych płyt nagrobnych, oraz barokowe: ołtarz główny, ambona i prospekt organowy z pocz. XVIII w.

Nieszkowice - d. woj.wrocławskie
- Zamek, pierwotny średniowieczny, uległ gruntownej przebudowie w XVI-XVII w., restaurowany w XVIII w., remontowany w początkach XX w. Założony na planie podkowy, otoczony fosą i wałami ziemnymi. Wnętrza jedno- i dwutraktowe, dwu- i trzykondygnacjowe, zachowały w piwnicach sklepienia kolebkowe. Na elewacjach od dziedzińca gotycki portal i renesansowe obramienia okienne.
- Kościół filialny Św. Jana Kantego, pierwotny gotycki, wzniesiony w końcu XV w., restaurowany w XVIII w., remontowany w 1962 r. Orientowany, murowany, oskarpowany, jednonawowy z trójbocznie zakończonym prezbiterium, z sygnaturką na kalenicy dachu nad nawą.

Niwnice - d. woj.jeleniogórskie
- Pałac klasycystyczny, wzniesiony na przełomie XVIII i XIX w., restaurowany w pocz. XX w. Murowany, założony na czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem, dwutraktowy, trzykondygnacjowy, nakryty dachem mansardowym z lukarnami. Mimo przebudów zachował szereg sal parteru nakrytych sklepieniami kolebkowymi z lunetami.
- Dwór pierwotnie renesansowy, wzniesiony w 1579 r., przebudowany w 1647 r., restaurowany w XIX w., uszkodzony w 1945 r. Murowany, założony na prostokącie, trzytraktowy, dwukondygnacjowy, nakryty dachem czterospadowym. Zachował renesansowy portal z 1579 r., fragmenty dekoracji sgraffitowej ma elewacjach oraz część fosy z wodą.
- Kościół filialny Św. Jadwigi, wzniesiony przed 1305 r., przebudowany w 1551 r., restaurowany w XIX w., remontowany w 1963 r. Jest to budowla jednonawowa, orientowana, murowana z kamienia łamanego. Prostokątna nawa nakryta drewnianym stropem przechodzi od wschodu w półkolistą, sklepioną absydę. Na ścianach zachowane całopostaciowe płyty nagrobne z XVI i XVII w.

Nowa Bystrzyca - d. woj.wałbrzyskie
- Kościół filialny Wniebowzięcia NMP, wzniesiony w 1726 r., przebudowany w 1923 r., restaurowany w 1962 r. Jednonawowy o drewnianych, szalowanych deskami ścianach, nakryty dachami dwuspadowymi i zwieńczony sygnaturką. Zachował we wnętrzu barokowy ołtarz i prospekt organowy z 1. poł. XVIII w.
- Kaplica wzniesiona w końcu XVIII w. Murowana, jednonawowa z półkolistą absydą nakryta sklepieniem kolebkowym.
- Dom mieszkalny (nr 18), pochodzi z 1. poł. XIX w., o układzie dwutraktowym, dwukondygnacjowy, nakryty dachem dwuspadowym.

Nowa Kamienica - d. woj.jeleniogórskie
- Kościół filialny Św. Jasna Chrzciciela, póżnogotycki, wzmiankowany w 1384 r. Obecny wzniesiony dk. 1500 r., przebudowany w 1702 r., restaurowany w XIX w, Orientowany, jednonawowy z kwadratowym prezbiterium, nakryty dachem dwuspadowym zwieńczonym ośmioboczną sygnaturką. We wnętrzu przyścienne sakramentarium oraz kamienna chrzcielnica z 1496 r.


Nowa Ruda - d. woj.wałbrzyskie
- Dawna osada powstała na stokach Wzgórz Włodzickich w chwili obecnej nie posiada dokładnej daty uzyskania praw miejskich. Początkowo należała do obszaru księstwa kłodzkiego, dziedziczonego przez Piastów świdnickich. Jednakże po hołdzie Bolka III w 1338 r. miasto wraz z częścią ziemi kłodzkiej przeszło pod panowanie czeskie i nie odegrało w dziejach Śląska większej roli. Nie posiadając murów obromnych, z uwagi na warunki terenowe, ponosiło wielkie szkody w czasie wojen. Rozwijało się wyłącznie jako ośrodek rzemiosła sukienniczego i kamieniarskiego. Pierwsze wiadomości o eksploatacji węgla kamienmego sięgają XVI w., jednakże dopiero otwarcie linii kolejowych w latach 1879-1880 ożywiło gospodarkę Nowej Rudy. Powszechny kryzys gospodarczy w latach trzydziestych naszego stulecia spowodował poważny zastój miasta, które dopiero po 1945 r. dźwiga się z upadku.
- Zamek pierwotny, wymieniany w 1347 r., był powiększany w latach 1593, 1675-1677 i zapewne stanowił założenie czworoboczne z wewnętrznym dziedzińcem, otoczonym murem obronnym. Całość uległa gruntownej przebudowie wg projektu A. Carove w latach 1700-1730 (później w 1796 r. częściowo zmienionego) i restauracji w pocz. XX w. Jest to budowla murowana, założona na prostokącie z wewnętrznym dziedzińcem i silnie wysuniętym ryzalitem na osi. Skrzydła dwutraktowe z korytarzami komunikacyjnymi, dwu- i trzykondygnacjowe nakryte są dachami mansardowymi. Ryzalit z sienią na osi opinają zdwojone pilastry wsparte na boniowanym parterze podtrzymujące gzyms i balustradę.
- Kościół pomocniczy Podwyższenia Krzyża Św. (ul. Cmentarna), wzmiankowany w 1403 r. Obecny barokowy wzniesiony w 1659 r. przebudowany w latach 1885-1887. Murowany, prostokątny o salowym wnętrzu przechodzącym w węższe, trójbocznie zakończone prezbiterium, z wieżą od frontu.
- Kościół pomocniczy Wniebowzięcia NMP (ul. Cmentarna) wzmiankowany w 1424 r. Obecny wzniesiony w początkach XVI w., przebudowany w 1725-1730, remontowany w 1917 r. Murowany, jednonawowy z węższym, trójbocznie zakończonym prezbiterium.
- Kaplica Loretańska (cmentarz), barokowa, wzniesiona w latach 1765-1768. Murowana, salowa, nakryta dachem, czterospadowym z sygnaturką.
- Klasztor Salezjanek (ul. Kościelna 10), barokowy wzniesiony wg daty w 1630 r., przebudowywany w XVIII i XIX w. Murowany, założomy na prostokącie, dwutraktowy, dwukondygnacjowy, zachował część sklepień w pomieszczeniach parteru.
- Domy mieszkalne, zachowane nad rzeką Włodzicą, pochodzą głównie z XVIII w., gruntownie przebudowywane w XIX w. Ustawione szczytowo, o układzie trzytraktowym, murowane, zachowały w parterach dwu- i trójprzęsłowe podcienia, a także częściowo pierwotne układy pomieszczeń.

Nowa Wieś - d. woj.jeleniogórskie
- Kościół filialny MB Bolesnej, zbudowany w pocz. XV w., jako fundacja rodziny Hocke, restaurowany w XIX w. Jest to murowana, jednonawowa budowla z poligonalnie zamkniętym prezbiterium, z wieżą od zachodu. Wnętrze prezbiterium nakryte sklepieniem, gwiaździstym o rzeźbionych wspornikach, zachowało kamienne sakramentarium, renesansową ambonę drewmianą i szereg całopostaciowych nagrobków z XVII w.

Nowa Wieś - d. woj.wałbrzyskie
- Ruiny dworu wzniesionego w 1585 r., przebudowanego w 1924 r., a zniszczonego w 1945 r. Było to założenie dwuskrzydłowe z sienią na osi, dwukondygnacjowe, nakryte dachem dwuspadowym.
- Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP, wymieniany jako kaplica w 1486 r. Obecny kościół wzniesiono w latach 1751-1752, restaurowano w 1804 r., a remontowano w 1962 r. Jest to założenie murowane, trójnawowe z emporami i dwoma symetrycznymi kaplicami bocznymi, z trójbocznie zakończonym prezbiterium, i dwuwieżową fasadą zachodnią, w całości nakryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami. We wnętrzu dwa barokowe, rzeźbione ołtarze i rokokowa ambona z końca XVIII w.

Nowa Wieś Grodziska - d. woj.legnickie
- Kościół filialny MB Anielskiej, wzmiankowany w 1429 r., pierwotny gotycki z XV w., uległ gruntownej przebudowie w latach 1704-1708, restauracji w 1855 i 1926 r. i remontowi w 1965 r. Murowany, prostokątny, wypełniony trzema kondygnacjami empor, z gotycką wieżą od północy. We wmętrzu renesansowa chrzcielnica z poł. XVI w., nagrobek rycerza z 1561 r., a na emporach malowidła z 1726 r. ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu.

Nowa Wieś Wielka - d. woj.legnickie
- Kościół filialny Wniebowzięcia NMP, wzmiankowamy w 1399 r., wzniesiony w 2. poł. XV w., przebudowany w XVIII w., restaurowany w XIX w. Jest to skromne jednonawowe założenie murowane, które zachowało we wnętrzu późnogotyckie przyścienne sakramentarium, drewnianą rzeźbę Madonny z Dzieciątkiem z ok. 1500 r., a na ścianach liczne epitafia, i płyty nagrobne z lat 1545-1620.

Nowogrodziec - d. woj.jeleniogórskie
- Początki historii miasta wiążą się z założonym tu przez Henryka Brodatego, na granicy Czech i Łużyc, myśliwskim grodem, na miejscu którego w 1217 r. ufundowano klasztor. Rozwijająca się osada już w 1233 r. otrzymała prawa lwóweckie, a ok. poł. XIII w. kościół parafialny. Rozwijające się powoli miasto zostało zdobyte przez husytów w 1427 r. Po krótkim okresie rozwoju w XVI w., dzięki rzemiosłu garncarskiemu, miasto wskutek niepomyślnych okoliczności, częstych pożarów i wojen nigdy właściwie nie wyszło poza ramy średniowiecznej lokacji. Odbudowane z trudem po wielkim pożarze w 1766 r., ponownie uległo zniszczeniu w czasie działań wojennych w 1945 r. i obecnie dźwiga się powoli dzięki rozwojowi w okolicy przemysłu ceramicznego.
- Ratusz w obecnej formie wybudowali w 1795 r. murarz Menzel z Bolesławca i cieśla Antoni Zugehoer z Nowogrodżca, na miejscu budowli wcześniejszych, niszczonych kolejnymi pożarami.
- Mury miejskie wzmiankowane jako istniejące już w 1316 r. w obecnej formie, murowane z kamienia, wzniesione zostały na przełomie XIV i XV w. i restaurowane ok. 1500 r. Posiadały pierwotnie dwie bramy: Górną i Dolną, oraz kilka półokrągłych baszt łupinowych. Rozbierane w XIX w. dotrwały obecnie we fragmentach na obwodzie średniowiecznego miasta.
- Kościół parafialny Ofiarowania NMP, pierwotny powstał w XIII w. Obecny, o formach barokowych, został zbudowamy w latach 1788-1793, z wieżą dostawioną w latach 1879-1880, restaurowany w 1881 i 1964 r. Jest to budowla jednonawowa z rzędami kaplic i emporami ponad nim, z prostokątnym, zamkniętym półkoliście prezbiterium, nakryta w całości sklepieniami kolebkowymi na gurtach. Obok póżnobarokowego wyposażenia wnętrza z końca XVIII w., związanego z osobami snycerza Heinze i rzeźbiarza B. Herdena z Krzeszowa, zachował się również szereg płyt nagrobnych z XVII i XVIII w.
- Ruiny klasztoru ufundowanego w 1217 r. dla augustianów, od 1247 r. przekazanego zakonowi magdalenek. W swej obecnej formie powstał on w wyniku przebudowy starszych fragmentów, dokonanej w 2. poł. XVIII w., poważnie zniszczony w 1945 r. Zachowany zespół wykazuje formy barokowe z bogatą kamieniarką okienną, szczególnie w elewacji północnej. Wnętrza zachowały część sklepień kolebkowych oraz kilka płyt nagrobnych z XVII w. Całość otoczona była pierwotmae murami obronnymi, połączonymi z fortyfikacjami miejskimi.

Nowy Gierałtów - d. woj.wałbrzyskie
- Kościół parafialny Św. Jasna Chrzciciela, wzniesiono zapewne w średniowieczu. Gruntownie przebudowany w 1619 r., powiększony został w 1715 i 1734 r., restaurowany w poł. XIX w. Murowany, z wieżą zachodnią wprowadzoną do wnętrza nawy, z węższym wydzielanym prezbiterium, zachował na elewacjach fragmenty geometrycznej dekoracji sgraffitowej, a we wnętrzu renesansową ambonę z pocz. XVII w. i klasycystyczną chrzcielnicę z 1. poł. XIX w.

Nowy Kościół - d. woj.jeleniogórskie
- Kościół parafialny MB Różańcowej, wzniesiony w 1749 r., restaurowany w 1853 i 1953 r. Murowany, prostokątny, o ściętych narożach z umieszczoną obok czworoboczną wieżą.
- Ruiny kościoła wzniesionego w latach 1240-1250 w stylu romańskim, zniszczonego w okresie wojny trzydziestoletniej. Była to budowla orientowana, murowana z kamienia, jednonawowa, z prostokątnym, zakończonym poligonalnie prezbiterium, z wieżą od zachodu. Pierwotnie nakrywały ją sklepienia krzyżowo-żebrowe, wsparte na służkach o bogato rzeźbionych kapitelach z dekoracją roślinną.
- Kościół otacza cmentarz z murem obronnym i piętrową budowlą bramną, pochodzącą zapewne z XVI w.

Nowy Waliszów - d. woj.wałbrzyskie
- Dwór, pierwotnie barokowy, gruntownie przebudowony w XIX w. Założony na prostokącie, dwutraktowy, dwukondygnacjowy, nakryty dachem dwuspadowym, z naczółkami, zachował część sklepionych pomieszczeń w parterze.
- Kościół parafialny Św. Mikołaja, wzmiankowany w 1389 r. Obecny wzniesiony w pocz. XVI w., przebudowany w 1688 r., restaurowany w XIX w. Orientowany, murowany, z wieżą od zachodu, z trójbocznie zakończonym prezbiterium nakrytym dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym, zachował w ścianie zakrystii póznogotycki portal kamienny. Wyposażenie wnętrza, barokowe, pochodzi z pocz. XVIII w.
- Obok barokowa brama cmentarna z końca XVII w., nakryta, dachem namiotowym.

---------------------------
k o n i e c    l i t e r y   N