Uchwalenie Konstytucji 3 Maja w Sali Senatorskiej

Powrót