MUZEUM ZIEMI NADNOTECKIEJ im. WIKTORA STACHOWIAKA W TRZCIANCE
ul. Żeromskiego 36a, 64-980 Trzcianka
tel. (0-67) 216-24-46, fax 216-24-46

Historia trzcianeckiej placówki muzealnej sięga okresu międzywojennego. Pierwsze, powstałe w 1924 r. muzeum, posiadało w swoich zbiorach zarówno muzealia przedhistoryczne (naczynia, narzędzia, ozdoby, monety) jak i ślady późniejszych epok historycznych. W tym czasie siedzibą muzeum trzcianeckiego był obecny Zespół Szkół przy Placu Starynkiewicza. Przez wiele lat, po zakończeniu drugiej wojny światowej, Wiktor Stachowiak zabiegał o reaktywowanie muzeum. W 1958 r. władze w Trzciance uruchomiły powtórnie muzeum trzcianeckie. Podstawą ekspozycji stały się prywatne zbiory Wiktora Stachowiaka, a on sam został pierwszym powojennym kustoszem w Trzciance. W 1964 r. muzeum trzcianeckiemu nadano jego imię. W następnych latach muzeum sukcesywnie powiększało swoje zbiory, co stworzyło konieczność zmiany siedziby na obszerniejszą "burmistrzówkę" przy ulicy Żeromskiego.
Dzisiaj Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance gromadzi muzealia w sześciu działach: archeologicznym, historycznym, numizmatycznym, etnograficznym, szkolnictwa, a także artystycznym i sztuk użytkowych. 20 tysięcy eksponatów muzeum udostępnia zwiedzającym w dwóch budynkach (Żeromskiego 36a i Żeromskiego 7).

WYSTAWY STAŁE
- "Dawno temu w Trzciance"
- "W dawnej szkole..."
- "Trzcianka na dawnej fotografii"

"Dawno temu w Trzciance" jest ekspozycją pokazującą przeszłość Trzcianki i okolic. Są tu prezentowane m. in. przedmioty codziennego użytku epoki neolitu, brązu, żelaza, aż po średniowiecze. Dominująca część ekspozycji związana jest z rytuałem pogrzebowym. Inny fragment wystawy stanowią przedmioty, przede wszystkim archiwalia, mówiące o dziejach Ziemi Nadnoteckiej od średniowiecza do czasów po drugiej wojnie światowej. Zobaczyć tu można naczynia, monety średniowieczne, pierwsze dokumenty kancelaryjne miasta Trzcianki, dokumenty królewskie, a także ciekawe eksponaty epoki PRL-u.
Kolejną stałą ekspozycją trzcianeckiego Muzeum jest wystawa pokazująca życie uczniów w przedwojennej i powojennej szkole. Stąd próba rekonstrukcji klasy szkolnej. W pomieszczeniu znajdziemy wyposażenie wiejskiej klasy II Rzeczypospolitej z charakterystycznymi ławkami, katedrą nauczycielską i nieużywanymi już dzisiaj w szkole, przedmiotami. W drugiej części ekspozycji pokazano dla porównania klasę szkoły lat sześćdziesiątych.

W ramach szeroko prowadzonej działalności oświatowo-wychowawczej, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej jest organizatorem Turnieju Wiedzy o Ziemi Trzcianeckiej, licznych konkursów, a także inicjatorem Muzealnych Spotkań z Folklorem.

MUZEUM ZIEMI NADNOTECKIEJ im. WIKTORA STACHOWIAKA
ul. Żeromskiego 36a, 64-980 Trzcianka
tel. (0-67) 216-24-46, fax 216-24-46

Muzeum czynne:
od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00
w soboty, niedziele od 11.00 do 16.00Z A P R A S Z A M Y !
Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych