1. Obraz Marka Radoszewskiego
(I poł. XVIII w. , blacha miedziana, olej, 52x59,5)

Marek Radoszewski urodził się w 1577 roku. W młodości był żołnierzem w służbie hospodara wołoskiego Michała Walecznego. Po swoim powrocie do kraju został dworzaninem Zygmunta III Wazy, który, doceniając jego doświadczenie, uczynił go posłem i wysyłał w liczne misje. Posłował Radoszewski między innymi do hospodara mołdawskiego Jeremiasza Mohiły, czy też do Inflant
Budzą się też w tym okresie jego ambicje polityczne, Marek Radoszewski w roku 1604 zostaał wybrany posłem z ziemi wieluńskiej na sejm 1605 roku, gdzie dał się poznać jako stronnik obozu królewskiego. Jednak stosunkowo spokojne życie musiało nudzić jego burzliwą naturę, więc w latach 1609 - 1617 wziął udział w wojnach z Rosją. Po zakończeniu kampanii wrócił w rodzinne strony, gdzie po śmierci ojca objął urząd podkomorzego 10 maja 1618 roku. W roku 1632, zapewne tuż przed śmiercią Zygmunta III, otrzymał nominację na kasztelana wieluńskiego, stając się tym samym senatorem Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Jego życie rodzinne nie jest nam znane. Wiadomo, że od 28 X 1610 roku był żonaty z Anną Biskupską z Rudnik. Pozostawił też czterech synów Andrzeja, Adama, Jana i Stanisława.
Marek Radoszewski h. Oksza, piszący się z Siemkowic, zmarł 28.XI. 1641 roku, licząc sobie 64 lata. Pochowano go w kościele Augustianów w Wieluniu, gdzie miał wystawiony okazały nagrobek i marmurową tablicę. Obraz stanowił wyposażenie kaplicy Radoszewskich w kolegiacie wieluńskiej. Po jej zniszczeniu przez Niemców na przełomie 1939-40 roku został przeniesiony do kościoła p. w. Bożego Ciała w Wieluniu. Od 1969 r. znajduje się w zbiorach Muzeum Ziemi Wieluńskiej, od 1981 r. jest eksponowany w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.


Powrót