FALSYFIKATY DZIEŁ SZTUKI
W ZBIORACH POLSKICH


Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej 21-22 maja 1999 roku przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Zamek Królewski w Warszawie
pod redakcją JERZEGO MIZIOŁKA i MIECZYSŁAWA MORKISpis treści
Fragment artykułu M. Morki


Redakcja merytoryczna: Mieczysław Morka
Redakcja techniczna: Grzegorz Janowski
Korekta: Magdalena Ziółkowska
Łamanie: "Freskom" Warszawa
Projekt okładki: Wojciech Markiewicz
Naświetlanie i przygotowanie wkładek: "Studio graficzne Bogucki"
Druk i oprawa: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ARGRAF Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa
Copyright (C) by Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ARGRAF
ISBN 83-912463-1-0

Książka dostępna w najlepszych księgarniach, galeriach, antykwariatach i domach aukcyjnych w całej Polsce oraz w sprzedaży wysyłkowej. Zamówienia prosimy kierować:
- Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ARGRAF Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa
- telefonicznie: k. 501 104 575